Een toneelvoorstelling van A.H.J Dautzenberg en Diederik Stapel die gepland stond tijdens het Discovery Festival in Amsterdam is geschrapt. Dat schrijft nrc.nl. De sponsor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wil niet met Stapel geassocieerd worden:

Stapel heeft het imago van de wetenschap grote schade toegebracht met zijn wetenschapsfraude. (…) Wij willen niet dat een festival waaraan wij verbonden zijn hem een podium biedt.

Dautzenberg:’Het lijkt op censuur, en dat van een instelling die ook kunst en experiment wil vertegenwoordigen.’