De Letterenfonds Vertaalprijzen gaan dit jaar naar Paul Beers en Jelica Novaković. De letterenfonds Vertaalprijs wordt toegekend aan vertalers die zich zowel onderscheiden door de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied, genre of het literair vertalen in het algemeen.

Novaković stelde vele bloemlezingen samen van Nederlandstalige literatuur in het Servisch en schreef voor Servischtaligen een lexicon van de Nederlandse en Vlaamse literatuur en vertaalde onder meer werk van Hugo Claus, Adriaan van Dis, Willem Elsschot, Rodaan al Galidi, Jacob Israël de Haan, W.F. Hermans, Oek de Jong, Gerrit Kouwenaar, Nescio, Cees Nooteboom, Robert Vuijsje en Jan Wolkers. Paul Beers is als vertaler uit het Duits en Frans ‘een echte oeuvre-vertaler: hij verbindt zich aan zijn auteurs, met wie hij als het even kan ook een persoonlijke band opbouwt.’ Beers vertaalde onder meer werk van Witold Gombrowicz, Ingeborg Bachmann en Robert Menasse.

De prijzen worden op vrijdag 12 december a.s. in Amsterdam uitgereikt. Aan beide bekroningen is een bedrag van 10.000 euro verbonden.