Naar aanleiding van de verschijning van Vertalen van verdriet, het boek dat Alex van Ligten schreef over Gideon, onze oud-redacteur, sprak Jacobine Geel met de vader.

Zie voor de hele uitzending hier.