Via zijn Facebook-pagina deelde de springlevende dichter Nachoem M. Wijnberg vanavond een pijnlijke brief die hij onlangs van Uitgeverij Van Oorschot ontving.

De brief is gericht aan de ‘Erven: N. Wijnberg’. Maar daar houdt het niet op. In de brief is te lezen:

In 2014 heeft u voor Uitgeverij Van Oorschot werkzaamheden verricht of honorarium ontvangen uit hoofde van uw auteursrechten, dan wel als erfgenaam.

Het verkregen honorarium – vijfentwintig euro – is overigens keurig opgegeven bij de FIOD.

wijnberg