De vaste boekenprijs wordt voorlopig niet afgeschaft. Over vier jaar wordt de wet op de vaste boekenprijs opnieuw geëvalueerd. Daar heeft de ministerraad zojuist mee ingestemd.

Een van de voorwaarden om de wet nog vier jaar te laten bestaan is gedegen onderzoek naar de vraag of de wet daadwerkelijk de uitgave en inkoop van minder courante titels stimuleert. Uit de huidige evaluatie en het advies van de Raad voor Cultuur is niet gebleken in hoeverre de wet daaraan nu bijdraagt. (…) Over twee jaar komt er een tussentijdse rapportage over innovatie, digitalisering en kruissubsidiëring in de boekensector.

Lees hier het hele persbericht.