Happy family IV

Het is een raadsel hoe sommige lieden een bepaalde post weten te verkrijgen. Het is een nog groter raadsel hoe diezelfde lui hun positie weten te handhaven. Voorbeelden te over binnen en buiten de schrijverij. In de afgelopen weken was ik drukdoende met het executeren van de nalatenschap van mijn voormalige buurman, de diesel, de oude vriend.(Enige oproepen tot hervatting van deze column hebben mij bereikt. Waarvoor hartelijk dank! Hoe is het, beste initiaalgenoot?)

Nu genoot de negentigjarige reeds geruime tijd van een pensioen van het ABP, alwaar uiteraard belasting over moest worden betaald. Een flinke som, dat moet gezegd, en derhalve was er een automatische betaling van elf termijnen afgesproken. Het zal u niet verbazen dat na het verscheiden de uitbetaling van zowel de AOW als het pensioen is stopgezet. Een verslag van een gesprekje ‘dat voor trainingsdoeleinden kán worden opgenomen’, voorafgegaan door de gebruikelijke keuzemenu’s en het invoeren van een Burger Service Nummer.

‘Dag mevrouw van de Belastingdienst, ik wil graag een overlijden melden.’

‘Goedemorgen, is al bij ons bekend, 6 maart jongstleden.’

‘Ja, de avond van het Boekenbal.’

‘…’

‘Het pensioen is gestopt, maar er is opnieuw een som door de belastingdienst afgeschreven.’

‘Moment alstublieft, ik ben binnen … vier minuten bij u terug.’

Zes minuten later.

‘Bedankt voor het wachten. Ja, dat klopt.’

‘Maar er komen geen betalingen meer binnen. Loopt die betalingsregeling dan gewoon door?’

‘Moment, ik ben binnen … drie minuten terug.’

Wordt er op hun scherm aangegeven hoe lang ze mogen zoeken?

‘Bedankt voor het wachten. Ja, dat klopt.’

‘Maar meneer is overleden. Er komt niets meer binnen.’

‘Moment, ik ben …. vijf minuten, terug.’

‘Bedankt voor het wachten. De nabestaanden kunnen een verzoek tot beëindiging van de regeling indienen.’

‘Leuker kunnen we ’t niet maken. Wel gemakkelijker’

‘…’

‘Hoe kan ik dat indienen?’

‘Moment, drie, zo terug.’

‘Bedankt, wachten, met het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag.’

‘Dat heb ik liggen, maar je kunt nergens aangeven dat iemand overleden is.’

‘Moment, vier, terug.’

‘Dank, wachten, klopt.’

Et cetera. Uiteindelijk is het formulier de deur uitgegaan.

De post meldt een week later dat het verzoek is geweigerd.

‘Dag meneer van de Belastingdienst, ik wil graag een overlijden melden. Bijna een maand geleden.’

‘Goedemiddag, is al bekend bij ons, 6 maart jongstleden.’

‘Boekenbal! Ahum. Het verzoek tot wijziging voorlopige aanslag is geweigerd.’

‘Moment alstublieft, ik ben … binnen drie minuten bij u terug.’

‘Bedankt voor het wachten, het systeem heeft de handtekening niet herkend.’

‘Hoe bedoelt u?’

‘Die komt niet overeen.’

‘Als executeur mag ik toch tekenen?’

‘Moment, ik ben …’

‘Bedankt voor het wachten, heeft u de zogenaamde condoleancebrief wel getekend retour gezonden?’

‘Jawel.’

‘Mo…’

Klik klik. Tuut tuut.

Guus Bauer