Het gesprek met Tom Lanoye in Buitenhof begint uiterst ongemakkelijk. Presentatrice Marcia Luyten heeft het over in eerste instantie over ‘een bittere samenloop van omstandigheden’ als ze de overeenkomst tussen het stuk Revue Ravage en de werkelijkheid noemt: de zelfdoding van de Vlaamse politicus Steve Stevaert. In tweede instantie zegt ze dat ‘een betere samenloop van omstandigheden’ niet denkbaar was. Lanoye verstaat ook betere en begint wat tegen te sputteren. Daarna sleept het gesprek zicht voort omdat de presentatrice het nauwelijks over het stuk wil hebben en alleen maar algemeenheden van Lanoye verlangt. Vanaf 38.35.