Een kleine voetnoot bij het overlijden van Drs. P. In 2005 stelde ik Poëtisch Amsterdam samen waarin verschillende poëten plekken in de stad kozen, er een gedicht over schreven en er op een organische wijze een totaal onlogische maar boeiende poëzieroute ontstond. Ook Drs. P stuurde ik een uiterst beleefde uitnodiging om mee te doen. Hij weigerde, maar wel op de meest elegante wijze. (CP)

polzer