Vandaag wordt De leeslijst officieel gepresenteerd. In 222 stukken behandelen diverse auteurs 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur in chronologische volgorde. Dit is de lijst:

1 Wachtendonckse psalmen

2 De reis van Sint-Brandaan

3 Hendrik van Veldeke Lyriek

4 Ferguut

5 Karel ende Elegast

6 Willem Madoc

7 Jacob van Maerlant Alexanders geesten

8 Hadewijch Visioenen

9 Penninc en Pieter Vostaert Roman van Walewein

10 Willem Van den vos Reynaerde

11 Vanden Levene Ons Heren

12 Jan van Boendale Lekenspiegel

13 Beatrijs

14 Jan van Ruusbroec Vanden seven sloten

15 Jan van Hulst Het Gruuthusehandschrift

16 Lanseloet van Denemerken

17 Anthonis de Roovere Gedichten

18 Johannes Brugman Ic hebbe gejaecht mijn leven lanc

19 Elckerlijc

20 Mariken van Nieumeghen

21 De historie van de Zwaanridder

22 Ulenspieghels leven

23 Anna Bijns Refreinen

24 Antwerps Liedboek

25 Een Cluyte van Playerwater

26 Spelen van sinne vol scoone moralisacien

27 Wilhelmus

28 D.V. Coornhert Zedekunst dat is wellevenskunst

29 Rutghera van Eck Album amicorum

30 P.C. Hooft Emblemata amatoria

31 Roemer Visscher Sinnepoppen

32 P.C. Hooft Granida

33 Anna Roemersdochter Visscher Gedichten

34 Daniël Heinsius Nederduytsche poemata

35 Gerbrand Adriaensz. Bredero Spaanschen Brabander

36 Jacobus Revius Over-Ysselsche sangen en dichten

37 Joost van den Vondel ‘Kinder-lyck’

38 Jacob Cats Trou-ringh

39 Joost van den Vondel Gysbreght van Aemstel

40 Jan Vos Aran en Titus

41 Willem IJsbrantsz Bontekoe Iournael

42 Arnout Hellemans Hooft Reisverslag

43 Jeremias De Decker Goede vrydag

44 Matthijs van der Merwede Roomse min-triomfen

45 Jan Six van Chandelier Poësy

46 Constantijn Huygens Korenbloemen

47 Catharina Questiers en Cornelia van der Veer Lauwer-stryt

48 W.G. Focquenbroch Thalia of geurige sang-godin

49 Jan Luyken Duytse lier

50 Titia Brongersma De bron-swaan

51 Pieter Elzevier (?) De doorluchtige daden van Jan Stront

52 Lukas Rotgans Boerekermis

53 Joachim Oudaan Haagsche broeder-moord

54 H.K. Poot Mengeldichten

55 Pieter Langendijk Quincampoix of de Windhandelaars

56 Lambert Bidloo Panpoëticon Batavûm

57 Balthasar Huydecoper Arzases

58 Jan Pieter van Male Praelthoneel der gheleerde en doorluchtighe Brugghelingen

59 Katharina Lescailje Tooneel- en Mengelpoëzy

60 Justus van Effen (e.a.) De Hollandsche Spectator

61 Jan de Marre Jacoba van Beieren

62 Willem van Haren Leonidas

63 Margareta van der Werken Willem de iv

64 Lucretia Wilhelmina van Merken Jacob Simonszoon de Ryk

65 Elisabeth Hoofman De Naagelaatene gedichten

66 Hieronijmus van Alphen Kleine Gedigten voor Kinderen

67 Johannes Nomsz Michiel Adriaansz de Ruiter

68 Betje Wolff en Aagje Deken Sara Burgerhart

69 Rhijnvis Feith Julia

70 Jacobus Bellamy Gezangen

71 J.A. Schasz M.D. Reize door het Aapenland

72 Arend Fokke Simonsz De moderne Helicon

73 E.J.B. Schonck De Bonheurs uit de mode

74 Petronella Moens De vriendin van ’t vaderland

75 Adriaan Loosjes Het leven van Maurits Lijnslager

76 Willem Bilderdijk De Kunst der Poëzy

77 J.F. Helmers De Hollandsche natie

78 Jan Frans Willems Aen de Belgen

79 H.H. Klijn Montigni

80 Anna Barbara van Meerten-Schilperoort Penélopé

81 Isaac da Costa Bezwaren tegen den geest der eeuw

82 Prudens van Duyse De wanorde en omwenteling op den Vlaamschen zangberg

83 Jacob Geel Gesprek op den Drachenfels

84 Hendrik Conscience De leeuw van Vlaanderen

85 W.J. van Zeggelen Pieter Spa’s reize naar Londen

86 J.P. Hasebroek Waarheid en droomen

87 A.L.G. Bosboom-Toussaint Het Huis Lauernesse

88 Vlerk Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden

89 C.E. van Koetsveld Schetsen uit de pastorij te Mastland

90 P. van Limburg Brouwer Het leesgezelschap te Diepenbeek

91 J.A. Alberdingk Thijm Historie van de vrome vier Haymijnskinderen

92 Lodewijk Mulder Iets uit den tijd, toen ik nog een lief vers maakte

93 Multatuli Max Havelaar

94 J.J. Cremer Kees Springer in en buiten de kerk

95 P.A. de Génestet Laatste der eerste

96 Jacob van Lennep De lotgevallen van Klaasje Zevenster

97 Allard Pierson Adriaan de Mérival

98 Piet Paaltjens Snikken en grimlachjes

99 Cd. Busken Huet Lidewyde

100 P.A.S. van Limburg Brouwer Akbar

101 C. Vosmaer Vogels van diverse pluimage

102 Jan Holland Darwinia

103 Marcellus Emants Lilith

104 P.A. Daum Uit de suiker in de tabak

105 Frederik van Eeden De kleine Johannes

106 Lodewijk van Deyssel Een liefde

107 Herman Gorter Mei. Een gedicht

108 Cyriel Buysse Het recht van de sterkste

109 Willem Kloos Verzen

110 Herman Heijermans jr. Schetsen van Samuel Falkland

111 Arij Prins Een koning

112 Louis Couperus Metamorfoze

113 Guido Gezelle Gierzwaluwen

114 Emmanuel de Bom Wrakken

115 P.C. Boutens Praeludiën

116 Stijn Streuvels De vlaschaard

117 J.H. Leopold Verzen

118 Felix Timmermans Pallieter

119 Nescio Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes

120 Theo van Doesburg Nieuwe Woordbeeldingen

121 Willem Elsschot De verlossing

122 A. Roland Holst De afspraak

123 Augusta Peaux Nieuwe gedichten

124 Paul van Ostaijen Gebruiksaanwijzing der lyriek

125 Paul van Ostaijen Nagelaten gedichten

126 Anton van Duinkerken Verdediging van carnaval

127 Menno ter Braak Het carnaval der burgers

128 Ina Boudier-Bakker De klop op de deur

129 J.C. Bloem Media vita

130 Arthur van Schendel De waterman

131 F. Bordewijk Bint

132 Antoon Coolen Dorp aan de rivier

133 Martinus Nijhoff Nieuwe gedichten

134 Simon Vestdijk Terug tot Ina Damman

135 E. du Perron Het land van herkomst

136 Frans Coenen Onpersoonlijke herinneringen

137 Maurice Gilliams Elias of het gevecht met de nachtegalen

138 Bert Decorte Germinal

139 Gerard Walschap Sibylle

140 Frans Erens Vervlogen jaren

141 P.H. Ritter jr. Van stamelaar tot redenaar

142 Hendrik Marsman Tempel en kruis

143 Henri Bruning Gelaat der dichters

144 Ida Gerhardt Het veerhuis

145 Godfried Bomans Columns en journalistieke teksten

146 Marnix Gijsen Het boek van Joachim van Babylon

147 Piet van Aken Alleen de dooden ontkomen

148 Johan Daisne De man die zijn haar kort liet knippen

149 Anne Frank Het Achterhuis

150 Gerard Reve De avonden

151 C.C.S. Crone De schuiftrompet

152 Anna Blaman Eenzaam avontuur

153 Leo Vroman Gedichten, vroegere en latere

154 Jan Walravens Fenomenologie van de moderne poëzie

155 W.F. Hermans Ik heb altijd gelijk

156 Lucebert apocrief / de analphabetische naam

157 Maurice D’Haese De heilige gramschap

158 C. Buddingh’ Gorgelrijmen

159 Gerrit Achterberg Ballade van de gasfitter

160 Louis Paul Boon De Kapellekensbaan / Zomer te Ter-Muren

161 M. Vasalis Vergezichten en gezichten

162 Herman Teirlinck Zelfportret of het galgemaal

163 Hugo Claus De Oostakkerse gedichten

164 Albert Bontridder Dood hout

165 Gerrit Kouwenaar vijf 5 tigers

166 Gaston Burssens Adieu

167 Belcampo Het grote gebeuren

168 Paul Rodenko De sprong van Münchhausen

169 Remco Campert Het leven is vurrukkulluk

170 Gerrit Kouwenaar zonder namen

171 Jan Wolkers De hond met de blauwe tong

172 Jos de Haes Azuren holte

173 Fritzi ten Harmsen van der Beek Geachte Muizenpoot en achttien andere

gedichten

174 Armando en Hans Sleutelaar De ss’ers

175 Jef Geeraerts Gangreen. Black Venus

176 Kees Fens Tussentijds

177 Willem G. van Maanen Hebt u mijn pop ook gezien?

178 Frans Kusters De landschapsfotograaf en andere verhalen

179 Louis Ferron De keisnijder van Fichtenwald

180 Hans Faverey Chrysanten, roeiers

181 Walter van den Broeck Brief aan Boudewijn

182 Judith Herzberg Botshol

183 Jeroen Brouwers Bezonken rood

184 Doeschka Meijsing Utopia of De geschiedenissen van Thomas

185 Hugo Claus Het verdriet van België

186 Cees Nooteboom In Nederland

187 J. Bernlef Hersenschimmen

188 Herman Brusselmans De man die werk vond

189 A.F.Th. van der Heijden De gevarendriehoek

190 Frans Kellendonk Mystiek lichaam

191 Kristien Hemmerechts Een zuil van zout

192 Dirk van Bastelaere Pornschlegel en andere gedichten

193 Tom Lanoye Kartonnen dozen

194 Hella Haasse Heren van de thee

195 Stefan Hertmans Naar Merelbeke

196 Nachoem M. Wijnberg Is het dan goed

197 Paul Mennes Tox

198 Charlotte Mutsaers Rachels rokje

199 Thomas Rosenboom Publieke werken

200 K. Michel Waterstudies

201 Erwin Mortier Marcel

202 Harry Mulisch Het theater, de brief en de waarheid

203 Elma van Haren Eskimoteren

204 Peter Verhelst Memoires van een luipaard

205 Peter Holvoet-Hanssen Santander

206 Tonnus Oosterhoff Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen

207 Erik Spinoy Boze wolven

208 Mustafa Stitou Varkensroze ansichten

209 H.H. ter Balkt Laaglandse hymnen

210 Marc Kregting Zij zijn niet van Jeremia

211 Toon Tellegen Minuscule oorlogen (niet met het blote oog zichtbaar)

212 I.L. Pfeijffer Het grote baggerboek

213 Paul Verhaeghen Omega minor

214 Tommy Wieringa Joe Speedboot

215 Saskia de Coster Eeuwige roem

216 Mustafa Kör De lammeren

217 Joost de Vries Clausewitz

218 Jeroen Mettes N30+. Nieuwe zinnen / Weerstandsbeleid. Nieuwe kritiek

219 Arnon Grunberg De man zonder ziekte

220 Martin Michael Driessen Vader van God

221 Gerjon Gijsbers Aan gort

222 De leeslijst

Nina Geerdink, Jos Joosten, Johan Oosterman (red.) – De leeslijst. Vantilt, Nijmegen. 480 blz. € 24,95.