In Leeuwarden op het Fryske Boekefeest is zojuist bekend gemaakt dat Einum van Koos Tiemersma de Gysbert Japicx-priis 2015 heeft gewonnen. Het boek van Tiemersma, geschreven onder het pseudoniem Froon Akker, is alleen verkrijgbaar als e-boek en alleen daarom al is de uitverkiezing uniek.

De Gysbert Japicx-priis is een van de belangrijkste literaire prozaprijzen van Friesland. De andere genomineerden waren In kop as in almenak van Elske Hindriks en Littenser merke van Ale S. van Zandbergen

De jury Bestond uit Marga Waanders, Yvonne Dijkstra, Kester Freriks, André Looijenga en Doeke Sijens. Op 10 oktober wordt de prijs uitgereikt.