Bij het taalcongres in het Vlaamse parlement sprak Abdelkader Benali na PVV-ideoloog en ‘idioot’ Martin Bosma. De zaken liggen helder: Bosma mag wel angst zaaien (het Nederlands wordt bedreigd door migranten), maar Benali mag geen opmerking maken over het Engels van de premier. Op Facebook gaf Benali een korte samenvatting van de dag.

Vandaag een idioot in levende lijven gezien. Martin Bosma van de PVV die op ’t taalcongres van de Taalunie in ’t Vlaams Parlement met droge ogen verkondigde dat de Nederlandse taal in Nederland bedreigd wordt door de migranten (lees: moslims) en dat deze taal over 5 jaar niet meer zou bestaan in de grote steden door hun toedoen. Toen ging hij zitten en liet ons in verbazing achter. Deze man kiest het platform om angst te zaaien. Gelukkig was de volgende spreker in staat om zijn propaganda van repliek te dienen. Daarna vertelde ze me dat de heer Bosma niet uitgenodigd was. Deze man nodigde zichzelf uit om angst te zaaien.

In mijn praatje spotte ik met het gebrekkig Engels van Rutte, een grapje die mijn stelling onderschrijft dat de elite zich laat voorstaan op z’n cosmopolitische meertaligheid terwijl van de onderklasse wordt verwacht dat ze hun polyglotie achter zich laten.

Bij de vragen stond de assistente van Bosma op om mij heel specifiek en duidelijk geïrriteerd duidelijk te maken dat ik niet te spotten had met het Engels van de MP. Voor zoveel bekrompenheid heb ik het gif van Reve nodig om haar op papier mee te vergiftigen. Zoveel kwaadaardigheid in zulke beperkte zielen. Aan haar zag ik duidelijk hoe weinig ze me mijn vrijheid van meningsuiting gunde; hoe laag de tolerantiegrens is wanneer men weerwoord krijgt.