In het programma OBA Live van Theodor Holman besprak Max Pam de heruitgave van Mandarijnen op zwavelzuur van Willem Frederik Hermans. Speciaal voor de uitzending had hij een actueel lijstje met mandarijnen gemaakt waarop ook figuren uit de literaire wereld stonden. Maar voordat hij aan het lijstje toekwam besprak hij het peil van de literaire kritiek in Nederland. Dat stelde niet veel meer voor:

Het ligt aan de kranten die geen interesse meer hebben in recensies. Als je gewoon kijkt naar mijn eigen krant, de Volkskrant, en je kijkt wat er op zaterdag aan recensies wordt gepresenteerd: het zijn allemaal lullige stukjes van 300 woorden. Je kan er als recensent helemaal geen eer mee inleggen om een boek te bespreken en als het een keer een langer stuk is dan zijn het meestal tien boeken bij elkaar geveegd. Dus wat dat betreft is dat metier helemaal uitgestorven.

In de lijst van nieuwe mandarijnen komen politici voor maar ook literatoren. Zoals Joost de Vries:

Dat vind ik nou typisch een mandarijn. Het is een jonge jongen, die op zichzelf niet onaardig schrijft, maar die zit – ik geloof dat hij in de dertig is – maar die zit nu al in de jury van de ECI-prijs. Dus dat komt nooit meer goed.

Of H.M. van den Brink:

Kom je overal tegen. Als een fonds waar hij voorzitter van is, wordt opgeheven dan schrijft hij in de tijd waarin zijn uitkering doorloopt een boekje. En dan wordt hij weer benoemd bij een nieuw fonds. En dan doet hij dat weer en als dat fonds weer wordt opgeheven…

En wat lager op de lijst Susan Smit:

De heks, zit ook in allerlei jury’s.

Zie de hele uitzending hieronder terug.