Wat de Lezers des Vaderlands (Lisanne Snelders c.s.) op kleine schaal voor Nederland (Randstad) en nog kleinere schaal voor Vlaanderen doet, doet de VIDA Count al sinds 2009 in de Verenigde Staten: lekker tellen in hoeverre vrouwen bespreken en worden besproken in literaire bijlagen en tijdschriften. Op grond van de hevig tegenvallende resultaten in de afgelopen jaren hebben diverse bladen beterschap beloofd.

If the literary landscape is dominated by specific groups, how can we be healthy as a society and benefit from both our differences and commonalities? Isn’t one of literature’s effects to humanize populations beyond our own?

Dat schrijft Amy King in haar ten geleide. In tegenstelling tot Nederland is overzee wel bekend wie achter de organisatie zit, van de leidinggevenden tot de vrijwilligers. Het citaat van King hierboven geeft een kleine koerswijziging aan van VIDA. Dit jaar werd er nog wat doorgeteld: niet alleen sekse, maar ook de vraag of de besprekers zichzelf tot een bepaald ras rekenden, een speciale seksuele voorkeur hadden en/of een handicap hadden werd meegerekend.

De resultaten krijgen wel iets licht komisch als we bij handicaps bij The Times Literary Supplement de volgende opsomming tegenkomen:

handicaps tls

Lees alle resultaten hier.