Mooi gesprek van Ester Naomi Perquin met Maarten van der Graaff. Van der Graaff is een van de optredende dichters op Poetry International. Fragment begint ietwat abrupt.