Zul je altijd zien: zit de hele redactie van Tzum aan de borrel en dan gebeurt wat iedereen al maanden verwacht: het vertrek van Henk Pröpper bij De Bezige Bij. Het gebeurt juist in een tijd waarin de uitgeverij onder grote druk staat met het vertrek van auteurs naar aanleiding van de verschijning van een pamflet van Abou Jahjah. In een verklaring zegt Pröpper:

Ik roep de auteurs van De Bezige Bij op de uitgeverij te steunen en zich niet te laten leiden door valse raadgevers en sentimenten, en evenmin door opgeklopte verhalen in de pers. De Bezige Bij is en blijft een prachtig huis met bevlogen medewerkers, met een hartstochtelijk geloof in de literatuur en het debat. Dat is wat een uitgeverij moet zijn, voorbij het gekonkel en het opportunisme van mensen die zichzelf centraal stellen in plaats van belangrijke ideeën en verhalen.

Pröpper zit al een tijd ziek thuis. In NRC Handelsblad wordt de situatie bij het uitgevershuis van de laatste twee jaar (met ook tegenvallende financiële resultaten) onder de loep genomen.

Naast kritiek waren er de laatste tijd ook schrijvers die opkwamen voor Henk Pröpper, zoals Henk Hanssen, Jan Haerynck en Peter Buwalda (in zijn Volkskrant-column).