Speciaal voor de tentoonstelling Sexy Ceramics in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden schreef Dichter des Vaderlands Anne Vegter een gedicht over erotiek in de keramiek. Het gedicht wordt onderdeel van de tentoonstelling en krijgt een prominente plek in de peepshow, de vierde en laatste zaal.

Volgens het museum doorloopt de tentoonstelling ‘de fases van het liefdesspel, van de eerste aanraking en voorzichtige hofmakerij tot expliciete seks. Er is aandacht voor verborgen symbolen, suggestieve vormen, expliciete objecten en voor de sensualiteit van het materiaal klei zelf.’

Vegter zal haar gedicht ook voordragen tijdens de feestelijke opening van Sexy Ceramics op zaterdag 27 augustus.