Vorige week woensdag 7 september overleed in haar woonplaats Leiden vertaalster en slaviste Marja Wiebes. Wiebes vertaalde onder meer (met Margriet Berg) de werken van Boenin en Anna Achmatova, Oorlog en vrede van Tolstoj en met Yolanda Bloemen een complete uitgave van het toneel van Tsjechov. Een nieuwe vertaling van de verhalen van Tolstoj (deel 1 en 2) verscheen vorig jaar.

Wiebes leerde het vak van Karel van het Reve. In 2009 ontving Marja Wiebes de Martinus Nijhoffprijs. De jury van De Nijhoffprijs schreef destijds het volgende:

Van het Reves adagium ‘vertalen wat er staat’ komt ook duidelijk tot uitdrukking in de manier waarop Wiebes zelf vertaalt. Ze blijft dicht bij de oorspronkelijke tekst, veroorlooft zich geen overbodige vrijheden, maar weet de soms lastige en ‘zware’, met deelwoordconstructies beladen Russische tekst altijd in een uitermate soepel Nederlands om te zetten. Treffende voorbeelden van die soepelheid zijn in ruime mate te vinden in haar recente vertaling van Oorlog en vrede, die duidelijk uitsteekt boven eerdere vertalingen in het Nederlands van Tolstojs hoofdwerk. Tolstojs lange, syntactisch ingewikkelde zinnen worden in de vertaling intact gelaten, maar dank zij het uitstekende woordgebruik en perfecte stijlgevoel van de vertaalster blijkt dat in het Nederlands ook echt te kúnnen. De vertaling – en dat geldt ook voor Wiebes’ andere vertalingen van Russisch proza – leest nergens stroef en voor vertaalproblemen zijn vaak briljante oplossingen gevonden

IM Letterenfonds en IM Van Oorschot