Theodor Holman ontving donderdag drie gasten in Oba Live. Jan Brokken over De Gloed van Sint-Petersburg, wandelingen door heden en verleden, Elma Drayer bespreekt in haar rubriek Lenteloos Voorjaar, het oorlogsdagboek 1940-1941 van Hanny Michaelis en Onno Blom bespreekt De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten van Ilja Leonard Pfeijffer, voordat hij die avond Pfeijffer interviewde bij de presentatie.