De KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) heeft haar Vijfjaarlijkse Prijs voor Proza toegekend aan Ilja Leonard Pfeijffer. Hij krijgt de prijs voor de roman La Superba. De jury:

Het is een buitengewoon rijke, labyrintische, fascinerende en verwarrende roman, waarin de stad Genua, bijgenaamd La Superba, de ongenaakbare hoofdpersoon is.Daarbinnen gaat het over de schrijver Ilja, die er zijn weg probeert te vinden, over migratie en vluchtelingen, over mogelijke en onmogelijke liefde, over werkelijkheid en verbeelding en over het schrijven van dat alles. Het boek is zo rijk dat je, als in de stad zelf, als lezer om iedere hoek weer nieuwe wegen en steegjes vindt. Sommige lopen dood, andere blijken op geen enkele kaart te passen. Toonaarden en genres, engagement en spot, eruditie en banaliteit, het groteske en het intieme leven hier met elkaar en door elkaar heen. La Superba is een boek dat fascineert en afstoot, dat ontroert en bij momenten doet walgen, dat choqueert en dat verontrust, dat doet nadenken en doet lachen. Een roman die je niet loslaat.

Aan de prijs, bedoeld voor Nederlandstalig proza verschenen tussen 2011 en 2015 is een bedrag van 5000 euro verbonden. Vorige laureaten waren Stefan Brijs (De engelenmaker, 2006) en Arnon Grunberg (Tirza, 2011). De jury bestond uit Hugo Brems (voorzitter), Piet Couttenier, Luc Devoldere, Bart Vervaeck en Erik Vlaminck.