Schrijvers en dichters nemen het op tegen Donald Trump die morgen wordt ingezworen als de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten. De literaire wereld is bezorgd om de toon van de tweets die Trump verspreidt. Ook vrezen schrijvers dat de vrijheid van meningsuiting en andere democratische verworvenheden onder Trump in de verdrukking komen.
In New York, Boston en negentig andere steden in tweeëndertig staten in Amerika werden bij wijze van protest poetry slams en andere literaire evenementen gehouden.
Al ruim vóór de verkiezingen lieten zo’n vijfhonderd Amerikaanse schrijvers in een open brief weten dat zij de kandidatuur van Trump afkeurden. Stephen King en Dave Eggers behoorden tot de ondertekenaars
De Nigeriaanse schrijver, dichter en toneelschrijver Wole Soyinka heeft zijn Amerikaanse green card in stukken geknipt. Hij had een week voor de presidentsverkiezingen aangekondigd dat hij dat zou doen als Donald Trump die zou winnen. Enkele dagen voordat Trump wordt ingezworen als vijfenveertigste president van de Verenigde Staten, heeft de schrijver tegenover The Atlantic bevestigd dat hij zijn voornemen heeft uitgevoerd.
Soyinka (geboren 1934), aan wie in 1986 de Nobelprijs voor Literatuur werd toegekend, doceerde in Amerika Afrikaanse literatuur, onder meer aan Harvard en Yale.
Wat hijzelf zijn ‘Wolexit’ noemt, is een protest tegen Trumps opstelling jegens zwarten, hispanics en moslims.

(Afbeelding: cover van een boek met essays dat vorig jaar ter ere van Soyinka’s tachtigste verjaardag verscheen)