In haar woonplaats Londen is de Nigeriaans-Britse schrijfster Buchi Emecheta overleden. Ze was 72 jaar. Ze publiceerde vanaf de jaren zeventig romans als The Slave Girl, Second Class Citizen, Gwendolen, The Bride Price, The Rape of Shavi en The Joys of Motherhood, kinderboeken en memoires. Haar boeken werden ook in het Nederlands vertaald en verschenen bij In de Knipscheer en Unieboek. Enkele vertalingen kwamen rond 1990 in herdruk uit als Rainbow Pocket, maar die zijn, net als de andere uitgaven, alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

In Buchi Emecheta herkenden literatuurwetenschappers vanaf haar vroegste werk een authentieke stem die het opnam voor de Afrikaanse vrouwen die worstelden met hun traditionele rol in veranderende tijden. ‘Haast geen andere Afrikaanse romanschrijver is erin geslaagd met zo’n nauwgezetheid de vrouwelijke geest te onderzoeken en de vrouwelijke persoonlijkheid bloot te leggen,’ citeert The New York Times vandaag uit een uit 1986 stammend essay over haar in African Literature Today.

Haar romanpersonages zijn strijdvaardige vrouwen zoals zijzelf was. In The New Statesman haalt haar zoon Sylvester Onwordi herinneringen aan haar op. Ze werd geboren op 21 juli 1944 in Yaba, niet ver van Lagos. Haar eerste jaren ‘werden overschaduwd door armoede en ontberingen’. Ze was ‘zowel fysiek als geestelijk ondervoed, maar ze had het razende verlangen om te overleven.’

Een overlever was ze later ook in Londen, waar ze als jonge vrouw naartoe ging met haar man, met wie ze op haar elfde was verloofd en op haar zestiende trouwde. Hij ging in Engeland studeren, zij zorgde voor de twee kinderen en de drie die spoedig volgden.

Met de studie wilde het niet vlotten, waarop vader Onwordi zijn frustraties botvierde op zijn vrouw. Hij verbrandde het manuscript van haar eerste roman, The Bride Price, die ze later wist te reconstrueren. Een scheiding volgde. Buchi Emecheta studeerde in 1972 af als socioloog. Zij doceerde aan universiteiten in Amerika en Nigeria.

In 1983 plaatste het literaire tijdschrift Granta haar op de lijst van de twintig beste jonge Britse romanschrijvers waarop ook namen prijkten als Martin Amis, Ian McEwan en Salman Rushdie. In 2005 ontving ze de onderscheiding Order of the British Empire.