De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2017 is toegekend aan Idwer de la Parra voor de bundel Grond. De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs is een in 1925 ingestelde jaarlijkse stimuleringsprijs voor schrijvers van wie recent de eerste (of eerste twee) publicaties zijn verschenen. Uit het juryrapport:

Grond is vooral een strak gecomponeerde bundel van een geduldige en nauwgezet opererende poeta faber. Op ambachtelijke wijze zijn de gedichten gestructureerd: de bundel omvat klassiek vormgegeven gedichten en regelmatig opgebouwde verzen die beantwoorden aan een strak metrisch patroon. De bundel getuigt van een bijzondere vormbeheersing en een zorgvuldig schrijversmetier. Met het nodige technische raffinement, volgens de jury kan de dichterspraktijk zonder meer virtuoos worden genoemd, heeft De la Parra een opmerkelijke dichtbundel gecreëerd. De dichter hanteert in zijn bundel ongemeen sterke beelden. Formeel gesproken is het uitgekiende gebruik van rijm aan het eind van een aantal gedichten opmerkelijk.

De Commissie van voordracht bestond uit Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Lieke Marsman, Gerard Raat en Yves T’Sjoen. Eerdere laureaten van de Van der Hoogt-prijs voor poëzie zijn onder meer Hanneke van Eijken, Kira Wuck, Lieke Marsman, Ester Naomi Perquin, Thomas Möhlmann, Micha Hamel, Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Anna Enquist, Eva Gerlach, H.C. ten Berge, Christine D’haen, Leo Vroman, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

De prijs bestaat uit een ‘penning’ en 7.500 euro.

0

Reacties