Als winnende boeken van de drie grote prijzen (ECI, Libris, Fintro) bekend zijn, dan is het niet moeilijk om te raden welke boeken genomineerd zijn voor De Inktaap, want dat zijn altijd de winnaars. De laatste jaren werd daar altijd een Caribische inzending aan toegevoegd, maar dit jaar wordt van dat pad afgeweken. Anouk Prins, projectmedewerker van De Inktaap:

Van oorsprong is De Inktaap een leesbevorderingsproject waarbij de deelnemers de winnaars van de grote literaire prijzen lezen. In de beginjaren waren dat de genomineerde titels voor de Gouden Uil (later Gouden Boekenuil, en tegenwoordig de Fintro Literatuurprijs). In 2002 werden voor het eerst de winnaars van de grote prijzen in Nederland en Vlaanderen gelezen door de scholieren.

In 2014 is op verzoek van de Nederlandse Taalunie (als financier van De Inktaap 2014-2017) een vierde Caribische nominatie toegevoegd. Deze nominatie kwam niet voort uit een prijswinnend boek, aangezien er geen vergelijkbare prijs word uitgereikt in de Cariben, maar werd door een kleine werkgroep in de Cariben bepaald.

Voor De Inktaap 2018 heeft Passionate Bulkboek besloten weer terug te keren naar het oorspronkelijke idee van drie nominaties. Uitgaande van de drie grote prijzen – Libris, Fintro en ECI – houdt dit de nominaties van De Inktaap wel zo transparant en gelijkwaardig. Bovendien sluit het aan bij de wens van veel deelnemende docenten om terug te gaan naar een behapbaarder aantal titels voor de leerlingen, die veelal in een druk examenjaar zitten.

De genomineerden zijn:
Rivieren van Martin Michael Driessen – Van Oorschot (ECI Literatuurprijs 2016)
De tolk van Java van Alfred Birney – De Geus (Libris Literatuur Prijs 2017)
WIL van Jeroen Olyslaegers – De Bezige Bij (Fintro Literatuurprijs 2017)

Elk jaar doen meer dan vijftig scholen mee aan De Inktaap. Leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar vormen de jury en lezen onder begeleiding van hun docenten de boeken. Verder wisselen zij leeservaringen uit met jury’s van andere scholen en kiezen zij vervolgens in een slotdebat op school hún winnaar. De resultaten van alle jurygroepen samen bepalen wie De Inktaap 2018 verdient. De uitreiking vindt plaats op 13 maart 2018.