Hij wenst zich de hemeldoeken

In een ondergrondse is de hemel niet zichtbaar, maar er kan wellicht over worden gedroomd hier in Underground, aan de hand van W.B. Yeats (1865-1939).

HE WISHES FOR THE CLOTHS OF HEAVEN

Had I the heaven’s embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

HIJ WENST ZICH DE HEMELDOEKEN

Had ik de brokaten hemeldoeken,
Bestikt met goud en zilverlicht,
De blauwe, grauwe, donkere doeken
Van nacht en licht en schemerlicht,
Ik spreidde de doeken onder je voeten:
Helaas, ik heb alleen mijn dromen;
Ik heb ze gespreid onder je voeten;
Stap zacht, want je stapt op mijn dromen.

W.B. Yeats – De spiraal. Tweetalige editie, vertaald uit het Engels door Paul Claes. Vleugels, Bleiswijk. 42 blz. € 20,85.

(Afbeelding: Wikimedia commons)