Jörgen Apperloo gaat op zijn Vlogboek opnieuw in op intertekstualiteit. (Zie zijn eerste filmpje hier).