In het najaar verschijnt Leven en dood volgens Jelke Bos van de Friese schrijver Trinus Riemersma bij Zirimiri Press. Riemersma (1938 – 2011) wordt gezien als een van de grootste literaire schrijvers. In het verleden zijn twee andere romans van Riemersma in het Nederlands vertaald. In 2001 verscheen Na de klap (Nei de klap) bij De Geus, in 1968 De verwoesting van Leeuwarden (Minskrotten-rotminsken) bij Van Ditmar en in 1965 Fabriek (Fabryk) ook bij Van Ditmar.

Waarom koos Zimiri Press voor dit boek? Henrike Olasolo:

Teake Oppewal van Tresoar had ons al lang dit boek aangeraden. We vonden het interessant dat het boek geschreven was vanuit de perspectief van een hond, ook zijn humor en atheïstische levensbeschouwing.

In 2001 verscheen de Friese versie onder het pseudoniem van Jelke Bos op de markt met de titel Tinzen oer it libben en oer de dea. Die maskerade is nu een beetje opgeheven.

Een labrador vraagt zich na een bijna-doodervaring af of zijn baasje er wel goed aan heeft gedaan om hem te redden. Deze elf jaar oude hond Jelke Bos beweert dit boek zelf geschreven te hebben. Dus niet de bekende Friese auteur Trinus Riemersma, zoals op het omslag staat.

Tegelijk met de vertaling van het boek komt er ook een hernieuwde Friese uitgave op de markt bij uitgeverij Elikser met als titel: Libben en dea neffens Jelke Bos.

Of Zirimiri Press meer werk van Riemersma gaat uitgeven laat Olasolo nog een beetje in het midden:

Momenteel weten we niet of we meer werk van Trinus zullen uitgeven, waarschijnlijk wel.

Leven en dood volgens Jelke Bos verschijnt op Dierendag.