De Friese schrijver Steven H.P. de Jong is overleden. De Jong, die debuteerde als dichter in het tijdschrift Quatrebras schreef romans, verhalen en essays en vertaalde werk. Zijn roman De Wuttelhaven del werd in 1992 bekroond met de Gysbert Japicxprijs. De Wuttelhaven del, een roman over een collaborerende vader, was voor Trinus Riemersma de reden om de pen weer op te pakken en door te schrijven aan zijn meesterwerk De Reade Bwarre (Gysbert Japicxprijs 1995). Steven H.P. de Jong was de zoon van nationaalsocialist en hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sybe Douwes de Jong. De Jong is 83 geworden.