Oh! De vooruitgang!

Uitgeverij Vleugels staat gelukkig nooit stil en komt weer met enkele uitgaven van schrijvers die in Underground thuishoren, onder wie Charles Cros (1842-1888), dichter en uitvinder, met zijn korte prozagedicht ‘Vroeger’. Oh! De vooruitgang!

Een fragment:

Toen wilde hij liefhebben! Hij zei tegen
zichzelf: ik ga verliefd zijn; ik zal snakken;
het is een afleiding; ik zal zelfs jaloers zijn;
zal zelfs slaan op mijn…Maar wat? Wat
slaan? Wie? Op wat jaloers zijn? Op wie?
Op wie verliefd? Naar wie snakken? Naar
een brunette? Er waren geen brunettes.
Naar een blondje? Er waren geen blondjes,
en ook geen rossige; er waren zelfs geen
haren, geen valse vlechten, omdat er im-
mers geen vrouwen waren.
Men had de vrouwen niet uitgevonden!
Oh! De vooruitgang!

Dan sterven! Ja, hij zei tegen zichzelf (ge-
Laten): ik wil sterven. Hoe sterven? Geen
canal Saint-Martin, geen touwen, geen
revolvers, geen ziektes, geen gifdranken,
geen apothekers, geen dokters!
Toen wilde hij niets! (Klagerig) Wat een
nog ongelukkiger situatie!… (zich beden-
kend). Maar nee, huil niet! Er was geen
situatie, er was geen ongeluk. Geluk, on-
geluk, dat is allemaal modern!
Het einde van het verhaal? Maar er
was geen einde. Men had geen einde uit-
gevonden. Eindigen, dat is een uitvinding,
een vooruitgang. Oh! De vooruitgang!
De vooruitgang!
Hij gaat weg, dwaas.

Charles Cros – ‘Vroeger’, vertaald uit het Frans door Theo Rikken, Uitgeverij Vleugels (Bleiswijk, 2017), 99 exemplaren, € 19,45