NRC Handelsblad publiceerde de Albert Verwey-lezing die dit jaar werd uitgesproken door Alfred Schaffer. Schaffer ging in op het engagement in de poëzie.

In Nederland hangt er een vreemde spruitjeslucht rondom het begrip ‘engagement’, alsof engagement hetzelfde zou zijn als humorloosheid, de ander de les lezen, eendimensionaliteit. Terwijl engagement iets heel anders betekent. Je laat zien dat je niet zozeer schrijft over een gemeenschap, maar vanuit de gemeenschap. Je laat zien dat je niet alleen schrijft over je particuliere aangelegenheden, maar over je persoonlijke aanwezigheid binnen de context van de maatschappelijke, historische, religieuze, politieke ruimte; een insteek die volkomen aanvaardbaar is in proza […], maar in poëzie geassocieerd wordt met vlak pamflettisme en activisme, misschien wel door de onbewuste connectie met dat vermaledijde sublieme.

Een interessante lezing, niet alleen door de definitie van engagement maar ook vanwege de vaak ingekaderde verwachting van lezers. Lees de hele lezing hier.