Het Nederlands Letterenfonds heeft aan het literaire tijdschrift Extaze na een bezwaarprocedure alsnog een meerjarige subsidie toegekend van 19.000 euro voor twee jaar. In juni bleek dat diverse tijdschriften een forse subsidie kregen, waarbij vooral De Gids en De Internet Gids bevoordeeld werden met een dubbele subsidie.

Extaze viel in eerste instantie buiten de boot tot verbijstering van hoofdredacteur Cor Gout. Tegen het besluit van de commissieleden Jan-Willem Anker, Peter Claessens, Maarten Dessing, Monica Soeting en Margot Vanderstraeten is met succes beroep aangetekend, laat Gout Tzum weten.