Het hing al in de lucht bij het afscheid van Cor Gout als hoofredacteur van Extaze, afgelopen donderdag: de papieren versie verdwijnt en in plaats daarvan zal de aandacht verschoven worden naar de site. Extaze heeft het 33 nummers (inclusief 0-nummer) volgehouden. De Jezus-leeftijd is een mooi moment voor een verandering. In een afscheidsbrief schrijft Gout:

Extaze 32 in de vorm en inhoud waarin die is gegoten, zal de laatste in de reeks van drieëndertig zijn (0 t/m 32). Cor Gout zal het komend jaar het redacteurschap neerleggen en met hem verdwijnt een benadering die niet makkelijk voortgezet
kan worden.
Maar er zijn andere benaderingen mogelijk en Extaze beschikt over een bekwame redacteur/vormgever (Els Kort) en diverse capabele medewerkers (Mischa van den Brandhof, Jonas Bruyneel, Hein van der Hoeven, Peter den Hollander, Rob Jamin, Arjen van Meijgaard, Wim Noordhoek,) die met behulp van een welkome aanvulling (Artien Utrecht, Hans Muiderman, Diederik Gerlach, Onno Schilstra en anderen die hopelijk volgen) een nieuwe weg zullen inslaan.

Die route zal vooral langs de digitale snelweg verlopen. De gedachten gaan uit naar een vernieuwde website, een viertal nieuwsbrieven per jaar en een special op papier waarin de beste bijdragen van het jaar verzameld zijn. Deze opzet biedt de vernieuwde redactie de mogelijkheid om dynamischer te zijn dan met het papieren blad mogelijk was, door bijvoorbeeld op ruimere schaal gebruik te maken van beeldend werk en ruimte te bieden aan bewegende beelden en muziek.

De oorspronkelijke Extaze-visie zal hierbij hoog in het vaandel worden gehouden: kwaliteit, ruimte voor nieuw talent, een beschouwelijke benadering en een zoeken naar andere invalshoeken dan die men al dagelijks voorgeschoteld krijgt via diverse media. Daarnaast zal de Extaze-reeks met korte verhalen of romans van debutanten worden voortgezet en zelfs worden uitgebreid met een reeks voor essays, eveneens van schrijvers die niet eerder zijn gepubliceerd.