Volgens Ilja Leonard Pfeijffer zijn ten onrechte twijfels ontstaan over het wetenschappelijk gehalte van Het litteken van de dood, de biografie van Jan Wolkers door Onno Blom. De ongebruikelijke gang van zaken in de aanloop naar de promotie (het ontbinden van een commissie die het proefschrift afkeurde), had niet moeten leiden tot ophef over het wetenschappelijk gehalte van Blom’s biografie, maar van de moderne letterkunde.

Want aan die biografie van Blom ligt het in ieder geval niet: ‘geen historicus zou twijfelen aan de wetenschappelijke merites van het uiterst nauwgezette archiefonderzoek en de afgewogen inbedding van het literaire werk in het geconstrueerde historische kader.’

De letterkunde echter heeft vanuit een minderwaardigheidsgevoel en een verlangen om een ‘echte’ wetenschap te zijn haar toevlucht genomen tot ‘ape-abstruse, berecomplexe Franse filosofische modellen’ en zich daarmee vervreemd van haar eigen vakgebied.

De column van Ilja Leonard Pfeijffer in NRC Handelsblad is hier te vinden