Het Duitse stadje Baden-Baden heeft voor komend jaar een grote actie rond het boek Drenkeling – Kinderjaren in het Derde Rijk van G.L. (Gerhard) Durlacher aangekondigd. In dit boek, dat in 1987 bij J.M. Meulenhoff verscheen en dat vele malen werd herdrukt, beschrijft Durlacher (1928-1996) zijn vroege jeugd in Baden-Baden, de anti-joodse maatregelen in de jaren dertig tot en met de vlucht met zijn familie, die hem uiteindelijk naar Nederland zou voeren.

Het boek was al eerder in het Duits vertaald, onder de titel Ertrinken, maar het was al lang niet meer te krijgen. Dat verandert nu het centraal komt te staan in de ‘stadtweite’ actie Eine Stadt liest ein Buch. In het kader van die actie worden alle inwoners van Baden-Baden opgeroepen zich in 2018 in Gerhardt Durlachers herinneringen aan zijn zo dramatisch geëindigde jeugd in het stadje te verdiepen. In de woorden van het organiserend comité ‘Baden-Baden ist bunt’: Durlacher

beschrijft uit het perspectief van een kind hoe de stemming zich ook in Baden-Baden steeds meer en steeds opener tegen Joodse burgers richtte.

Aanleiding voor de actie is dat G.L. Durlacher in 2018 negentig geworden zou zijn. Het comité wil daarom een jaar lang bij zijn leven en werk stilstaan en heeft de afgelopen maanden al veel plannen gemaakt voor voorleesavonden, schrijfprojecten en theater-workshops.

Ook is er bij de Europäische Verlagsanstalt in een oplage van 3.000 exemplaren een speciale, nieuwe editie verschenen van de Duitse vertaling, nu met een inleiding van Angelika Schindler en een voorwoord van hoogleraar Peter Steinbach. Angelika Schindler is ook degene die zich de afgelopen jaren al vaker intensief heeft bezig gehouden met Baden-Baden tijdens het Derde Rijk. Een aantal jaren geleden schreef ze een informatief boek daarover, en ze was actief bij het plaatsen van een monument op de plaats van de afgebrande synagoge en bij de Stolpersteine die her en der in de stad liggen.

Het boek van Durlacher wordt inmiddels al in alle plaatselijke boekhandels in Baden-Baden te koop aangeboden, voor de symbolische bijdrage van 5 euro, waarmee komend jaar de lezingen en workshops worden gefinancierd.

(foto van de site Baden-Baden-liest.de)