In de Volkskrant van vandaag de ‘enige en algemene kennisgeving’ dat Toon Verhoeven is overleden na een heftige, slopende ziekte. Hij is 76 jaar geworden. Toon Verhoeven was jarenlang verantwoordelijk voor ‘Terzijde’, de aforismencolumn die elke week het nieuws becommentarieerde in Vrij Nederland, die steevast werden vergezeld door tekeningen van Peter Vos. In de rouwadvertentie wordt de rubriek als volgt beschreven:

Bijna veertig jaar observeerde, analyseerde en becommentarieerde hij in de rubriek Terzijde van Vrij Nederland met scherpzinnige humor en tegendraadse opvattingen zichzelf, Nederland en de wereld, relaties, de politiek, ons en zijn poezen. Zonder ooit een week te missen waren dat in de loop der jaren zo’n 45.000 terzijdes. Eigenzinnige, alternatieve geschiedschrijving.

Er zijn een paar keer bundelingen in boekvorm op de markt verschenen. Uit Terzijde 2 uit 1978 de volgende terzijdes.

* Dat iets alleen in Amsterdam kan hoor je ook alleen maar in Amsterdam.

* Inflatie: twee halen, drie betalen.

* Ons koningshuis doet al eeuwen aan bloeddoping.

* Een archeoloog die zich laat cremeren is niet te vertrouwen.

* Toppunt van eenzaamheid: Jan Blokker in De Volkskrant.

* De Tros is in staat om Bordewijks ‘Bint’ uit te zenden als introductie van een special over aardappels.

Aan sommige terzijdes kun je zien dat we veertig jaar verder zijn:

* Negers lopen de honderd meter trouwens zo snel om maar weer zo gauw mogelijk op hun luie kont te zitten.

* Je hebt vrouwen die uit gewoonte een schort omdoen als ze zich zelf moeten wassen.

* Polarisatie: stinken negers of stinkt geld?

* Wat zou een degelijke huisvrouw moeten beginnen als het stof nooit was uitgevonden?