Op 3 januari is de Groninger cultpoëet Kees van der Hoef jarig en dat wordt sinds enkele jaren gevierd met de overhandiging van de Kees van der Hoef Prijs aan een persoon of instelling die een bijdrage heeft geleverd aan het literaire klimaat in Groningen. Winnaar in 2018 is Anton Scheepstra van uitgeverij Passage. Hoe hoog de prijs is wordt niet vermeld in het persbericht, maar een van de onderdelen vormt wel een pond paling (naar de zin van Van der Hoef: ‘De kracht van de herhaling is gelijk aan een spastische paling’).

Anton Scheepstra is uitgever van Uitgeverij Passage (sinds 1991), die in 2016 haar vijfentwintigjarige jubileum vierde. Anton Scheepstra heeft zijn uitgeverij in die vijfentwintig jaar uitgebouwd tot een huis voor talentvolle auteurs uit Noord-Nederland en ver daar buiten. Hij is actief in het literaire leven van Groningen en Noord-Nederland. Zo was Scheepstra voorzitter van het stichtingsbestuur en organisatiebureau van de Stichting Poëziemarathon, bestuurslid van Dichters in de Prinsentuin en redactielid bij LetterenStad. Hij was mede-initiator en bestuurslid van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen en hij was meedenker aan de TaalTheaternacht in Emmen, bedenker en organisator van Proza Proeven en redactielid van De Magie van het Boek.

In de jury zaten de voorzitter van SLAG, Anton Brand, de Stadsdichter van Groningen, Lilian Zielstra en de winnaar van de vorige editie, Inge Kappert van Stichting Poëziepaleis.

De Kees van der Hoef Prijs 2018 wordt uitgereikt aan Anton Scheepstra in het eerste weekend van de Boekenweek, en wel op zondagmiddag 11 maart 2018 van 15.00 uur – 17.00 uur in de Groninger Forum Bibliotheek.

(foto Anton Scheepstra geeft eerste exemplaar boek Arcadia der poëten van Herman Sandman aan Kees van der Hoef (links) in 2008: © Coen Peppelenbos)