Boerderijdierentampons

Johnson & Johnson Consumer B.V.
Postadres
Postbus 188
3800 AD Amersfoort

Beste Johnson & Johnson,
Dit wordt het jaar van de vrouw, daar ben ik van overtuigd. Nu de #metoo slachtoffers zich langzamerhand verenigen in de Times Up beweging, lijkt maatschappelijke verandering onafwendbaar. De vrouw gaat in de nabije toekomst de dienst uit maken en ik wil graag hun opmars begeleiden samen met het merk o.b. . Als er al een product is dat de bevrijding van de vrouw symboliseert dan toch de tampon.

Menstruatie zit nog altijd in het verdomhoekje, het wordt als vies ervaren en veel vrouwen schamen zich ervoor. Een typisch voorbeeld van hoe de Westerse samenleving het natuurlijke en dierlijke aspect van de mens in de taboesfeer heeft gebracht. Wat mij betreft zou de menstruatie juist gevierd moeten worden als symbool van de vruchtbaarheid. Zoals de bloem bloeit voordat de boom of plant vrucht kan dragen, zo bloedt de vrouw alvorens zij vruchtbaar is.

De vrouw doet iedere maand letterlijk een bloedoffer voor onze samenleving. Daar mag wel eens wat meer waardering tegenover staan. Persoonlijk ben ik zo’n man die bij het wassen van de lakens vertederd kan kijken naar de rode vlekken. ‘Ze had al voorspeld dat ze ongesteld zou worden,’ mompel ik dan, ‘en nu is het zover.’ We zouden een nieuwe traditie kunnen ontwikkelen waarbij we de bloedlakens buitenhangen om aan te geven dat de vrouw die daar woont menstrueert. Mensen kunnen dan een buiging maken als ze langslopen of cadeautjes komen brengen.

Er zijn genoeg culturen waar de menstruatie van de vrouw wel degelijk serieus genomen wordt. Waarom zouden we daar niet iets van kunnen leren ? Het argument dat dit niet in onze cultuur past, is in een tijdperk van globalisering, nauwelijks relevant. Een i-pad past ook niet in onze cultuur. Mijn vriend, de Ghanese pastoor Benzo Kobalt, vertelde me dat in sommige delen van Ghana de eerste menstruatie van jonge meisjes uitbundig wordt gevierd. Ze zitten als koninginnen onder versierde bogen en krijgen cadeautjes. Ik las over Maori’s in New Zeeland die een vuurdans doen voor de menstruerende vrouw. De Dogon in Mali plaatsen de menstruerende vrouwen samen in een afzonderlijke hut zodat ze in alle rust hun spirituele capaciteiten kunnen uitbouwen. Later kan dit de gehele gemeenschap ten goede komen.

Het merk o.b. tampons zou zich veel breder kunnen gaan richten op het bewerkstelligen van een maatschappelijk menstruatiebewustzijn. Ik denk dan aan het organiseren van o.b. menstruatie-cafés waar zowel mannen als vrouwen welkom zijn. Het kunnen cafés zijn voor kennisuitwisseling over allerlei vrouwelijke onderwerpen, het hoeft natuurlijk niet alleen over menstruatie te gaan. Maar wist u bijvoorbeeld dat stamcellen uit menstruatiebloed 100% effectiever zijn dan uit beenmerg? De Aboriginals wisten al dat het geneeskrachtig was, zij smeerden hun wonden ermee in.

We moeten naar een samenleving waar de cyclus van de vrouw centraal staat, anders krijg je vrouwen in bestuursfuncties die zich als man gaan gedragen en dat zou zonde zijn. Belangrijke beslissingen moeten voortaan door vrouwen worden genomen tijdens volle maan. Dat is namelijk het hemellichaam dat het dichtst bij de vrouw staat. De 28 dagen die de maan erover doet om rond de aarde te cirkelen komt precies overeen met de menstruatiecyclus van de vrouw.

Time’s Up voor de man zoals Oprah Winfrey al zei. Het zit er op voor ons, nu is het de beurt aan de vrouw. Daar ben ik het van harte mee eens en ik wil hier nogmaals duidelijk maken dat ik aan de kant van de vrouw sta, de winnende kant wel te verstaan. Bij wijze van visite kaartje en om te laten zien dat het onderwerp me aan het hart gaat, heb ik speciaal voor o.b. een nieuwe tampon bedacht. Ik hoor u namelijk al denken: ‘Idealen zijn prima, maar valt er ook wat te verdienen?’ Het antwoord is: ‘Jazeker!’

Uit onderzoek is gebleken dat meisjes steeds jonger gaan menstrueren; elf jaar is al geen uitzondering meer. De oorzaak hiervan is onbekend. Hoewel een meisje bij de eerste menstruatie officieel een vrouw genoemd kan worden, is dat feitelijk natuurlijk niet zo. We zouden dus een tampon op de markt moeten brengen die iets meer aansluit bij de belevingswereld van het kind. Daarom heb ik boerderijdierentampons bedacht. De tampon zuigt zich vol met bloed en verandert dan van vorm (het zou ook een dierenpatroon kunnen zijn, dat moeten we nog uitzoeken). Iedere keer is het weer spannend wat het zal worden: is het een kippetje, een varkentje of een geitje dat naar buiten komt? Zo wordt op speelse wijze de transformatie in het meisjeslichaam zichtbaar gemaakt en wordt tegelijkertijd het dierlijke aspect van het mens zijn benadrukt.

In 1950 bedacht gynaecoloog Judith Esser de o.b. tampon als alternatief voor het dikke maandverband dat vrouwen tot dan toe gebruikten. De o.b. van o.b. tampon staat voor ohne binde, of te wel; zonder verband. Judith Esser was een verwoed zwemster en met de tampon kon zij deze sport ook tijdens haar menstruatie blijven beoefenen. Ze kan gezien worden als iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevrijding van de vrouw. Daarom ben ik ook verheugd dat ik, wederom een lid van de Esser-clan, een hoofdstuk aan dit verhaal kan toevoegen.

Vriendelijke groeten, Bram Esser

Afbeelding: https://www.pexels.com/photo/woman-standing-near-sheep-795881/

0

Reacties