Het nieuws over de dood van Menno Wigman was nog vers toen Elma Drayer, Marita Mathijsen en Gawie Keyser afgelopen donderdag bij Theodor Holman aan tafel schoven. Drayer raakt tijdens het voorlezen van een gedicht zo geëmotioneerd dat Holman het over moet nemen. Mathijsen, die aanwezig was om te praten over haar biografie over Jacob Van Lennep, heeft Wigman nog als student in haar colleges gehad.
(De uitzending begint na zo’n twee minuten)