De Vlaamse literatuurwetenschapper Rita Ghesquiere is afgelopen maandag overleden. Ghesquiere kan gezien worden als een voorvechtster van de jeugdliteratuur; ze wilde de jeugdliteratuur een plek te geven in de wetenschappelijke wereld van de letteren.

Tot 2009 was Ghesquiere hoogleraar aan de faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit van Leuven, daarna ging ze met pensioen.

Ghesquiere schreef (vaak ook met anderen) vele werken over jeugdliteratuur. Werken als Jeugdliteratuur in perspectief en Een land van waan en wijs werden en worden nog altijd gebruikt door studenten Nederlands op hogescholen en universiteiten.

Over dat laatste boek schreef Tzum.info:

Voor mensen die geen opleiding volgen maar gewoon geïnteresseerd zijn in een goed boek over jeugdliteratuur: zoek niet langer, dit is het standaardwerk.

In 2015 ontving ze voor haar inzet voor de jeugdliteratuur de Hieronymus van Alphen Prijs. In het juryrapport stond:

De laureaat heeft in Vlaanderen de basis gelegd voor het academisch onderzoek naar de jeugdliteratuur, zowel die uit Nederland en Vlaanderen als uit andere landen. Als hoogleraar literatuurwetenschap in Leuven gaf zij, want zij is al enkele jaren met emeritaat, vanaf 1980 colleges over jeugdliteratuur en dat was in die tijd nog niet echt heel gebruikelijk binnen de universiteiten. Daarmee droeg ze in belangrijke mate bij aan de emancipatie van het onderzoek naar de Nederlandstalige jeugdliteratuur.