Hier is-ie weer, de maandelijkse Tzumcast. Willem Goedhart, Coen Peppelenbos, Roosmarie Custers en Bart Temme (van links naar rechts op de foto) in geanimeerd gesprek over het eerste boek van Uitgeverij Pluim, oftewel de derde J. Kessels oftewel het twintigste boek van P.F. Thomése: Ik J. Kessels.

In eerste instantie lijken de sprekers weinig ingenomen met de roman, maar allengs klinkt meer en meer waardering voor Thoméses werk in het algemeen en voor deze stijloefening in het bijzonder.

Enfin, luister zelf: