Harland Awards Boekprijs wordt dit jaar niet uitgereikt om dat, volgens de jury ‘geen van de genomineerde boeken een kwaliteitsnorm haalde die wij noodzakelijk achten voor de lauwerkrans die de Harland Award is.’ De Harland Award is een prijs voor het fantastische boek. Vorig jaar won Auke Hulst de prijs voor de tweede keer, dit jaar was hij een van de juryleden.

In een verklaring legt de organisatie wat er mis is gegaan.

De voorselectie heeft in opdracht van de organisatie vooral gelet op de mate waarin fantastische elementen toegepast werden in de boeken. De meerderheid van de eindjury heeft daarentegen, zich onbewust van eerdere instructies, in de vijf boeken van de shortlist de basiskwaliteiten van een goede fantastieke roman gezocht en in te lage mate gevonden. Een vroeger tussentijds overleg tussen de beide jury’s en instructies die op elkaar afgestemd waren, had een beter en vroegtijdiger beeld gegeven van de kwaliteit van de shortlist van dit jaar. Daarnaast is ontdekt dat er in de loop van het proces onhandige handelingen zijn verricht, die voorkomen hadden kunnen worden door een betere vinger aan de pols.

Wat die ‘onhandige handelingen’ waren wordt verder niet toegelicht. Eén organisatie- en bestuurslid van de prijs heeft besloten terug te treden na deze prijzenfail.

De jury heeft als pleister op de wonde besloten om het prijzengeld te verdelen onder de auteurs van de ondermaatse boeken op de shortlist. De genomineerde boeken van Kim ten Tusscher, Peter Van Olmen, J. Sharpe, Garvin Pouw en Jeroen van Unen krijgen nog wel enkele lovende woorden in het juryrapport, maar de lat lag toch hoger.

Wat de jury miste op de shortlist was een ambitieniveau dat voor een prijswinnend boek noodzakelijk is. Dan gaat het om stijl, om thematische diepgang, originaliteit, uitdieping van personages. Dit jaar schoot de shortlist op deze punten helaas tekort. We zijn er van overtuigd dat het genre van de Nederlandstalige fantasy alleen tot bloei kan komen als schrijvers steeds opnieuw worden uitgedaagd aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen.

De voltallige jury bestond uit: Dave Cobben, Isabel Hoving, Auke Hulst, Eva Koreman en Renée Vink. Zie hier de hele verklaring en het juryrapport.