Wat betekent lezen nog in de huidige tijd? Die vraag stelt Stefan Hertmans centraal tijdens zijn gastschrijversschap aan de universiteit van Leiden.

De hedendaagse liefde voor het snel consumeerbare is moeilijk te verenigen met de roman, die slow reading vereist. Hertmans: ‘Wat voor weerslag heeft het gejaagde lezen op ons denken en onze mentaliteit? Gaat kunst niet net over het even wat langer en dwarser nadenken? En kan het lezen van niet voor de hand liggende literatuur ons wél nog iets leren over hoe we in de wereld moeten staan?’ Het vijftal openbare colleges dat hij in Leiden geeft, verkent de antwoorden op die vragen.

Vast onderdeel van het gastschrijverschap is de Albert Verweylezing, die Hertmans op donderdagavond 22 november zal houden onder de titel: De fictie en de feiten. De lezing is toegankelijk voor alle belangstellenden. De colleges – na aanmelding – eveneens. Voorrang gaat naar studenten, van álle studierichtingen en universiteiten.

Hertmans is de 34e gastschrijver van dienst. Zie hier voor meer info.