Het eerste resultaat is binnen al gaat deze slechts vijf jaar mee. Na alle ophef over het thema van de Boekenweek 2019 ‘De moeder de vrouw’ en de keuze voor twee mannen voor het Boekenweekgeschenk en Boekenweekessay is er een overleg geweest tussen enkele afgevaardigden van de protestgroep en de CPNB:

De CPNB verbindt zich eraan dat over de komende jaren de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke schrijvers gelijk zal zijn. Wel wil de CPNB de mogelijkheid openhouden het ene jaar twee vrouwen te vragen voor geschenk en essay, het andere jaar twee mannen, waarbij nadrukkelijk de volledige balans (50/50) in deze verhouding over de jaren gegarandeerd wordt. Na vijf jaar zal dit besluit worden geëvalueerd.

Als doekje voor het bloeden mag volgend jaar ook een vrouw meedoen met de Boekenweek:

Beide partijen waren het erover eens dat de keuze voor het thema voor 2019, evenals de reeds uitgenodigde schrijvers niet veranderd wordt. Om het thema zo rijk en divers mogelijk neer te zetten en van de Boekenweek 2019 een succes te maken zal – naast het geschenk door Siebelink en het essay door Isik – een gedicht van een hedendaagse dichteres als extra promotie door boekhandels en bibliotheken worden weggegeven.

Lees hier het gezamenlijke statement.