Vorige week ontving Jeroen Brouwers het eredoctoraat van de Radboud Universiteit. Vanwege zijn broze gezondheid was hij niet aanwezig bij de plechtigheid in Nijmegen.
Jos Joosten roemde Brouwers in zijn laudatio:

Zijn virtuoze stijlbeheersing is het laatste te noemen aspect in een oeuvre dat onontkoombaar is voor elke schrijver, voor elke literatuurwetenschapper en voor elke andere lezer.

In zijn dankwoord ging Brouwers in op het werk van W.J.M.A. Asselbergs (Anton van Duinkerken).

De laudatio is hier na te lezen, evenals het dankwoord.