In de lezersrubriek van de Volkskrant somt Jacob Hilbrands de scheldwoorden op die Jeroen Brouwers bedacht voor Ronald Plasterk. In Sisyphus’ bakens, een ‘vloekschrift’, krijgt Ronald Plasterk, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ervan langs, nadat er gedoe was ontstaan over de hoogte van het prijzengeld (16.000 euro) van de Prijs der Nederlandse Letteren. Uiteindelijk weigerde Brouwers de prijs in 2007, waarna we deze karakterschets van Plasterk kunnen samenstellen:

Zelfvoldane krielhaan, zingende ­cowboyhoed, bewindclown, olijke ­jodelaar, Haantje Hoedemans, sidderspook, popcornsocialist, amateurzanger, vrijetijdsschilder, Jantje ­Pedantje, opschepper, zijne hufterigheid, kampvuurgitarist, cultuurpotentaat, krielbaasje, kleinebeestjesbioloog, windvlaag, cultuurleguaan, clowntje, ijdele flapdrol, krukken­piloot, leeghoofd, Mister Bean, kermis­cantor, cultuurnevelsliert, overheidsklapstuk, windhalm, laffe spaniël, valse zanger, stiekeme lafbek, jokkebrok, draaitol, miezerd, rancuneus ventje, schertsminister, microbovenmeester, hoedemans, ­kabouter Beam, middenstander, ­gekreukelde staatsman, praatjes­maker in machtspositie, bollebof, ­ijdeltuit, dilettantartiest, Grootgrut, niets voorstellend type, zelfingenomen pipo, gezagsbobo, kukel, kerel, protserig mager haantje, windbuil en intellectueel van het loze knoopsgat, zichzelf opblazend als een feestcondoom.

De pogingen van ‘cultuurkukel’ Plasterk om de verhoging van het prijzengeld te dwarsbomen, geven een goed inzicht in de manier waarop Plasterk handelt. Natuurlijk wil zo’n man minister-president worden van een bruin kabinet waarin de cultuursector verder wordt afgebroken.

Voor de volledigheid moeten we op dit blog ook benadrukken dat het Brouwers niet alleen om het geld te doen was, want in 2007 nam hij wel een andere prijs aan. Uit Sisyphus’ bakens:

De mij ook in 2007 thuis aangereikte Tzumprijs voor de mooiste volzin: die bedroeg 1 euro per woord dat de volzin telde, – ik werd verblijd met 52 euro’s en een blikken beker. Ik voelde me er zeer mee vereerd.

(foto: EU2016 NL, via Flickr, CC BY 2.0 DEED)