De Revisor wordt vanaf dit jaar uitgegeven door Singel Uitgeverijen. Daartoe behoort ook Querido, de uitgeverij die het literaire tijdschrift tot 2014 uitgaf. Vanaf 2014 werd De Revisor uitgegeven door De Bezige Bij.

In 2014 zei redactielidDaan Stoffelsen

We kiezen voor de toekomst, voor de voortzetting van een literair avontuur. Daarmee volgen we de constante opdracht voor De Revisor en haar auteurs: ontwikkeling en groei. U leest nog van ons.

In 2014 zei Daan Stoffelsen in NRC Handelsblad:

We krijgen bij De Bezige Bij meer ruimte om met onze inhoud ons publiek te bereiken, zowel digitaal als op papier. De Bezige Bij is sterk in marketing en dat gunnen we ons blad, om de inhoud die we bieden ook aan de man te kunnen brengen.

In 2019 zegt Daan Stoffelsen:

We hebben vijf mooie jaren bij De Bezige Bij gehad, en twaalf mooie nummers, maar we zijn blij met de warme verwelkoming bij ons oude huis, waar ooit Kellendonk en Van der Heijden debuteerden en vele Revisor-schrijvers van nu uitgegeven worden, zoals Gustaaf Peek, Marja Pruis, Wytske Versteeg, Roos van Rijswijk en Radna Fabias. In ons 45ste jaar lezen we nog steeds nieuwe auteurs, vragen we weer om nieuwe verhalen en maken we nieuwe plannen samen met het team van Singel. Zo, door een mengeling van traditie, innovatie en enthousiasme, hopen we ook nieuwe lezers aan ons te binden.

Vijf jaar, twaalf nummers? De redactie bestaat uit Jan van Mersbergen, Thomas Heerma van Voss, Bernke Klein Zandvoort en hoofdredacteur Daan Stoffelsen. Hoeveel abonnees De Revisor nog over heeft is niet duidelijk.

De Revisor werd in 1974 opgericht. Het blad werd toen uitgegeven door Athenaeum—Polak & Van Gennep.