De titel ‘Twijfel niet aan de intenties van Armando’ lijkt er op te wijzen dat ‘socioloog en publicist’ Herman Vuijsje het opneemt tegen de valse beschuldigingen van anti-fascist Arthur Graaff en consorten. Maar de conclusie van Vuijsje is een totaal andere:

Kan op een plek als Kamp Amersfoort iemand worden geëerd die getuigde van sympathie voor een SS’er? Zeker zo lang er nog mensen leven die daar familie hebben verloren lijkt dat me niet vanzelfsprekend. De voorstelling gaat dit jaar alsnog door – in een theater. Een goede plek voor het eren van een provocerend kunstenaar.

Lees de kronkelredenering na op de site van NRC Handelsblad.