Gisteren werd bekend dat een eerbetoon aan Armando dit weekend in Amersfoort is afgeblazen. ‘Enkele organisaties op initiatief van de AFVN-Bond van Antifascisten hadden daar heftig bezwaar tegen gemaakt. Zij achten Armando een ‘SS-bewonderaar’.’ Dat staat te lezen in een bericht van de AFVN.

De interviews die Armando samen met Sleutelaar SS’ers afnam voor het boek De ss’ers blijkt de steen des aanstoots.

‘De geïnterviewden verheerlijken het hele boek door continu de oud-SS ers te laten beweren dat zij zich geen enkele oorlogsmisdaad hebben begaan. En de twee auteurs nemen nergens in het boek afstand daarvan, ook niet in de recentste editie van 2012′, zegt Arthur Graaff van de bond.

Oud-hoogleraar Nederlandse Letterkunde en schrijver Wiljan van den Akker reageert onthutst in een Facebookpost onder de titel: ‘WAAROM ZELFS DE SUGGESTIE DAT ARMANDO SYMPATHIE VOOR HET FASCISTISCHE GEDACHTEGOED ZOU HEBBEN GEKOESTERD AL MISSELIJKMAKEND GENOEG IS.’ Daarin schrijft hij onder meer:

Ik mocht als tijdelijk, toegevoegd docent in de jaren Tachtig eigenlijk geen college over dat boek geven.

Waarom? Omdat Armando en Sleutelaar wèl geïnteresseerd waren in de drijfveren van de mensen die in de oorlog de kant van het fascisme hadden gekozen. Omdat ze géén moralistisch commentaar of moreel oordeel aan hun observaties toevoegden. Omdat ze de grenzen tussen Low en High Culture echt probeerden te doorbreken (iets wat de Vijftigers claimden, maar niet deden). Omdat ze de kale werkelijkheid al kunst genoeg vonden. Omdat ze in de gaten hadden dat de scheiding tussen ‘goed’ of ‘fout’ in de oorlog, afrekenen en dan zand erover te gemakzuchtig was. Omdat ze inzagen hoe snel mensen geneigd zijn de kant van de machthebber te kiezen. Omdat ze beseften dat dit van alle tijden is, niet van een korte periode tussen (voor Nederland) 1940 en 1945. Omdat… Omdat… Omdat… Begin gewoon bij Wikipedia en volg het spoor.
[…]
Lees Armando’s werk, lees over hem, kijk op Youtube naar “Herenleed”, oriënteer je voordat je met een vingertje naar iemand wijst en als een kip zonder kop een dwaze protestactie begint. Armando kan zich niet meer verdedigen. Omdat hij niet meer leeft. Alles van waarde is weerloos, klopt, en al helemaal als het dood is.

Lees zijn hele stuk hier:

(foto: Molendijk, Bart / Anefo, CC0 1.0)