Afgelopen voorjaar las ik Team Human van Douglas Rushkoff. Dat was een groot genoegen. Je weet wel ongeveer wat er aan de hand is, maar de analyse stokt altijd ergens. Daar gaat Rushkoff verder. Het menselijk vermogen om ontwrichtende systemen te ontwerpen is kolossaal. Zo kolossaal en ontwrichtend dat we de wereld en onszelf wat in de weg zitten. Deerniswekkend is onze soort. Maar ook grappig. En vreemd. En ambigu. We zijn niet af. En we hebben elkaar hard nodig.