Aan het eind van de avond waarbij het nieuwe nummer van Extaze werd gepresenteerd, kondigde hoofdredacteur Cor Gout aan dat hij er mee ophield. Extaze is het enige literaire tijdschrift buiten Amsterdam dat nog subsidie krijgt en waarin andere schrijvers publiceren dan de geijkte namen. Gout is na negen jaar hoofdredacteurschap en als organisator van literaire avonden er wel toe om zich meer te richten op zijn eigen werk. Van uitgever Franc Knipscheer kreeg Gout een grote bos bloemen en van de aanwezigen een staande ovatie.

Binnenkort wordt via de nieuwsbrief van Extaze meer duidelijk over de toekomst van het blad.