De shortlist voor de Piter Jellesprijs is bekend. Genomineerd zijn Elske Kampen met Ynbyld, het poëzieproject Poetic Potatoes en Jannie Regnerus met Nachtschrijver. De Piter Jellespriis voor de Letteren wordt één keer in de vier jaren uitgereikt en kan beschikbaar worden gesteld voor alle facetten en genres van en activiteiten op het gebied van de letteren in de Friese en Nederlandse taal. De jury 2019 bestaat uit Kirsten van Santen (Leeuwarder Courant), Coen Peppelenbos (Tzum) en Goffe Jensma (hoogleraar Friese taal- en letterkunde Rijksuniversiteit Groningen). De winnaar krijgt een oorkonde en een bedrag van € 2.500.